Akceptacja aplikacji o realizację zadania publicznego “Galeria Fotografii Galeria Mała w Zamościu”

Pozytywna ocena opracowanej aplikacji o realizację działalności w roku 2016, działającej przy Zamojskim Domu Kultury, Galerii Fotografii „Galeria Mała” w ramach realizacji zadania publicznego w konkursie ogłoszonym przez Miasto Zamość.