Akceptacja aplikacji o realizację zadania publicznego “II Zamojski Przegląd Fotografii”

Pozytywna ocena opracowanej aplikacji o realizację przez działającą przy Zamojskim Domu Kultury, ZGF GT „II Zamojskiego Przeglądu Fotografii – Zamość 2016” w ramach realizacji zadania publicznego w konkursie ogłoszonym przez Miasto Zamość.