Zamojska Grupa Fotograficzna – Grupa Twórcza

Powołanie Zamojskiej Grupy Fotograficznej – Grupy Twórczej w ramach porozumienia pomiędzy ZGF GT a Stowarzyszeniem Kultura dla Zamościa.