Plener fotograficzny TF im. E. Osterloffa

Plener fotograficzny: Natura i Krajobraz “Obszary Natura 2000 – Powiat Radomszczański”, Radomsko