Walny Zjazd Członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Wybór na Sekretarza Zarządu ORP ZPFP oraz na Delegata na Walny Zjazd Delegatów ZPFP na kadencję 2016 – 2019.