Poplenerowa wystawa zbiorowa TF im. E. Osterloffa

Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa w Radomsku, wystawa poplenerowa: Natura i Krajobraz „Obszary Natura 2000 – Powiat Radomszczański”, Radomsko