Aplikacja o realizację zadania publicznego GF “Galeria Mała”

Skuteczna aplikacja o realizację zadania publicznego Galeria Fotografii “Galeria Mała” w konkursie ogłoszonym przez Miasto Zamość