Akceptacja aplikacji o realizację zadania publicznego “XXV Ogólnopolskie Biennale Fotografii ZABYTKI”

Pozytywna ocena opracowanej aplikacji o realizację projektu “XXV Ogólnopolskie Biennale Fotografii ZABYTKI” przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne,  w ramach realizacji zadania publicznego w konkursie ogłoszonym przez Miasto Zamość.